EDITOR doo is a multimedia studio primarily designed for audio production. It is based on the knowledge and experience of our professionals, built on various commercial and non-commercial projects for different media outlets, advertising agencies, businesses and individuals. Synchronization, documentary film adaptations, TV and radio commercials, production of all radio segments are just some of our everyday tasks. With more than two decades of professional experience and hundreds of successfully completed projects, we are at your disposal.

Understanding business objectives and project goals is essential in communicating with clients. Even a bad idea can sound good! In audio production mistakes are unacceptable, they cannot be hidden and will leave listeners with a bad impression. That feeling is passed on to the end product, ultimately your brand.

Always choose professionalism and experience!

Do you need: Recording, editing, adaptation, synchronization, processing, sound design, mastering … or a simple message on the answering machine? …Advice?

Contact us!

EDITOR doo je multimedijalni studio prvenstveno napravljen za audio produkciju. Temelji se na znanju i iskustvu naših profesionalaca, izgrađenim na različitim komercijalnim i nekomercijalnim projektima za različite medijske kuće, reklamne agencije, poslovne subjekte i pojedince. Sinhronizacije, adaptacije dokumentarnih filmova, TV i radijskih reklama, produkcija svih radijskih segmenata su samo neki od naših svakodnevnih zadataka. Uz više od dvije decenije profesionalnog iskustva i stotine uspješno realiziranih projekata, stojimo vam na raspolaganju.

Razumijevanje poslovnih zadataka i projektnih ciljeva je od suštinskog značaja u komunikaciji s klijentima. Čak i loša ideja može zvučati kvalitetno! U audio produkciji greške su neprihvatljive, ne mogu se sakriti i ostaviti će slušatelje sa lošim dojmom. Taj osjećaj se prenosi na krajnji proizvod, na kraju i na vaš brend.

Uvijek birajte profesionalizam i iskustvo!

Potrebno Vam je: Snimanje, montaža, adaptacija, sinhronizacija, obrada, dizajn zvuka, mastering… ili obična poruka na telefonskoj sekretarici? … Savjet?

Kontaktirajte nas!